Rozpoczęcie następnego kursu dla kierowców wózków widłowych planowane jest 25 września 2017 r. Zapraszamy. 

 

 
 
Start arrow Materiały arrow Przepisy
 

Newsletter

Imię

Email


Subskrybuj


Odwołaj

 

Gościmy

Licznik odwiedzin

Przepisy

10.09.2007, 23:00

Ważnymi przepisami regulującymi sprawy związane z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym, (bezpieczne i higieniczne zasady użytkowania wózków i warunki dopuszczające pracowników do kierowania wózkami) są:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) (art. 8 ust. 4; art. 23 ust. 5)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. Nr 79, poz. 849; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 426)
  • Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; z późniejszymi zmianami) (art. 23715 § 1 i § 2)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz. U. Nr 70, poz. 650; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
 

Ośrodek Szkolenia Kursowego "JURAND" | ul. Miodowa 214 | 71-497 Szczecin
telefon: 502 11 11 22 | e-mail: biuro@jurand.szczecin.pl | NIP: 8512039334